Parafia Kościeliska
  Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
 

NARODZENIE N.M.P.
NASZE ŚWIĘTO PATRONALNE

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny obchodzono już w V wieku w Jerozolimie, a kult łączono z uroczystością poświęcenia bazyliki w miejscu. które według tradycji uważano za miejsce Narodzenia NMP, gdzie dziś stoi kościół św. Anny.
Znajduje się on w chrześcijańskiej dzielnicy Jerozolimy, w pobliżu Bramy św. Szczepana, zwanej również Bramą Lwią. Uważano je za jedno z najważniejszych świat maryjnych, bo zapowiadało narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek między narodzeniem Maryi i narodzeniem Jezusa bezpośrednio wyjaśniają czytania biblijne. Szczególnie proroctwo Micheasza (Mi 5, 1-4a) oraz Ewangelia (Mt. 1, 1-16. 18-23).
Maria Bambina
Obraz Dzieciątka Maryi z Mediolanu


Tradycja przekazuje, że rodzice Najświętszej Maryi Panny św. Anna i św. Joachim byli pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Św. Anna urodziła córkę, Maryję.
Św. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga.
Księgi Pisma Św. nie podają miejsce urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o Młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o Przejściu Maryi. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, więc jest bardzo bliska Ewangelii św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 21 listopada.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, przerobionej sali senatu rzymskiego, a później w uroczystej procesji udawano się, z zapalonymi świecami, do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - data ta znajdowała się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele Powszechnym dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.


Święto to przypomina nam, że Maryja była kimś wyjątkowym, ale także zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia".

 
  Założyciel strony : Patrycja Nowak, opiekun: Ks.Józef Zyzik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=