Parafia Kościeliska
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie prosi o umieszczenie w gazetce parafialnej informacji dotyczacej rodzicielstwa zastępczego. Tutejsze Centrum poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dziec i pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony  rodziców biologicznych.
   Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.inn. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.
   Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.
   Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest miesięczna pomoc na jego utrzymanie. Ponadto każda rodzina zastępcza może korzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego.
   Kandydaci na rodziny zastępcze uczestnicząa w bezpłatnym szkoleniu.
   Obecnie na terenie powiatu oleskiego funkcjonuje 1 rodzinny dom dziecka oraz 35 rodzin zastępczych w których znalazło dom 49 dzieci.
   Jednakże potrzeby w tym zakresie są dużo większe. Opieka zastępcza to prawdziwa misja. Niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia.
   Wspierając ideę rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zaprasza przedstawicieli Kościoła Katolickiego do włączenia się w działania poprzez rozpowszechnienie informacji w dostępnych parafiom mediach.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz osób chętnych podjęcia się wolontariatu dla dzieci z rodzin zastępczych.
Wszystkich decydowanych na przyjęcie dziecka do swojej rodziny
lub osoby, które chca rozważyć temat rodzicielstwa zastępczego
zapraszamy do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
ul. M. Konopnickie 8
tel. 34 / 350 51 27

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Elżbieta Hadaś.

 

 
  Założyciel strony : Patrycja Nowak, opiekun: Ks.Józef Zyzik  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=